--

Znieczulenia

W naszym Centrum przy zabiegach stomatologicznych standardowo wykonujemy znieczulenie miejscowe. Polega ono na podaniu środka znieczulającego w tym miejscu jamy ustnej, w obrębie którego wykonywany jest zabieg stomatologiczny.

Gdy wymaga tego przebieg leczenia, stosujemy analgosedację dla zapewnienia pełnego komfortu naszym Pacjentom. Cały zabieg wykonywany w analgosedacji jest nadzorowany przez lekarza anestezjologa.