--

Diagnostyka

Plan leczenia

Najlepszą gwarancją skuteczności zabiegów stomatologicznych jest kompleksowe podejście do leczenia. Dlatego podczas pierwszej wizyty w Centrum Stomatologia Borowski nasi lekarze dokonują szczegółowej diagnozy, po przeglądzie jamy ustnej oraz wykonaniu zdjęcia pantomograficznego. Następnie ustalają z Pacjentem kompleksowy plan leczenia.

Zdjęcie pantomograficzne

Dzięki pracowni rentgenowskiej najnowszej generacji w naszym Centrum w Starachowicach na miejscu wykonujemy zdjęcie pantomograficzne, czyli zdjęcie przeglądowe wszystkich zębów, które pozwala na precyzyjną, cyfrową diagnostykę oraz na wykrycie problemów, niewidocznych przy zwykłym badaniu.

Zdjęcie RTG

Każdy nasz gabinet wyposażony jest w mobilny rentgen cyfrowy (RVG), dzięki któremu możliwe jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego wybranego zęba.